F
 
 

Faaborg A Cappellakor er et kor med hjemsted i Faaborg. Vi er godt 50 medlemmer, og vi synger, som navnet antyder, normalt a cappella, d.v.s. uden instrumentledsagelse. Fælles for medlemmerne er en glæde ved sangen og lysten til at synge med på et bredt repertoire.

Har du lyst til at synge i koret, er du altid velkommentil at kontakte dirigent Ole Dahl på telefon 3061 4742. Koret øver hver mandag aften kl. 19:00 på gymnasiet i Faaborg.
 

Korets formand Ditte West kan træffes på tlf.nr. 61 60 34 73

Formand: Ditte West  | Tlf.: 61 60 34 73 | Dittewest@dittewest.dk